Hus, hytter og tomter

Bergsam er involvert i fleire område som tilbyr hus og hyttetomter. Vi arbeider i eigen regi med området Raudetjønn-Breia Myklevatn. Saman med Kvisle Eigedom arbeider vi med utvikling av området Kvisletoppen, som ligg på toppen av Brokke alpinsenter. Me er og involvert gjennom utbyggingsselskapet Valle Vekst as. i Posttunet i Rysstad sentrum der me har tomter for leiligheiter og 2- mannsboliger under bygging /utvikling.

For meir info om pågående prosjekt for salg ta kontakt
med Olav på telefon 909 34 252.

 

Kvisletoppen 28  For salg ,  Under bygging 

Utsiktstomter ved Breiva til salgs

Reguleringsplanen for området ved Raudetjønn - Breiva Myklevatn

Vi har utsiktstomter ved Breiva til salgs. Bergsam A/S set opp hytta etter eigne eller dykkar teikning.

Kontakt Bjørgulv på telefon 970 89296

 

Posttunet - Rysstad  tomannsboliger for salg gjennom Valle vekst as. 

Kontakt Olav  på telefon  90934252

Kvisletoppen

På Brokke.com finn du mykje informasjon om området og du kan sjå hvilke tomter som er ledige for salg.

Oppdateres med eRedaktør av Kristiansen SRM.