Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Bergsam AS

Nomeland, 4748 Rysstad

Telefon: 379 36 252

 

Olav Berg
Tømmermester
E-post: o-b-berg@online.no
Mobil: 909 34 252

Kirsten Bråten Berg
Sølvsmed - Folkemusiker
E-post: kbberg@online.no
Mobil: 911 63 450

Bjørgulv N. Berg
Daglig Leiar
E-post: bnberg@online.no
Mobil: 970 89 296

Oppdateres med eRedaktør av Kristiansen SRM.